Referencie

- AutoCont SK a.s., Košice
- Betamont s.r.o., Zvolen, pracovisko Košice
- CASSTEL s.r.o. Košice
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Karpatská 8, Košice
- CMF Slovakia s.r.o., Brzotín
- DOMOVINA n.o. Žehra časť Hodkovce
- Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
- Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
- DOPRAVOPROJEKT, a.s. - divízia Presov
- EDMA s.r.o., Košice
- Express Group, a.s., prevádzka Košice
- Gemtex, a.s. Rožňava
- Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
- HASPOL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou
- Hotel Družba**** Michalovce
- Hotel Dukla, a.s. Prešov ****
- Hotel Kras*** , Rožňava
- Hotel Pelikán***, Lučenec
- Hotel Zlatý Býk***, Rimavská Sobota
- IFOsoft verejná obchodná spoločnosť Prešov
- Inštitút Krista veľkňaza, Žakovce
- I.P.C. REFRACTORIES, spol. s r.o., Košice
- JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Ličartovce
- Krajská prokuratúra, Košice
- Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Prešov
- Lopušná dolina Resort
- Mecom Group s.r.o., Humenné
- Mestský úrad Spišské Vlachy
- Okresná prokuratúra, Trebišov
- OLDRATI SLOVENSKO, s.r.o., Humenné
- Ostrožovič spol. s r.o., Veľká Tŕňa
- Pactum s.r.o., Košice
- PENZIÓN SET s.r.o., Košice
- PK Metrostav a. s., Žilina
- POLYGRAF PRINT spol. s r.o., Prešov
- POĽNONÁKUP ŠARIŠ a.s., Prešov
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku
- Rehabilitačné stredisko zrakovo postihnutých Levoča
- Slovnaft a.s., terminál Kapušany
- STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III, Košice
- Stredná odborná škola železničná, Košice
- SUDOP Košice a.s.
- Súdny exekútor JUDr. Ladislav Kováč, PhD., Košice
- Syráreň Bel Slovensko, a.s. Michalovce
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, pracovisko Košice
- Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Prešov
- Todos Košice s.r.o.
- TRANS KARPATIA s.r.o., Košice
- UNI STK, Prešov
- Unomedical, spol. s r.o., Nitra
- Úrad Košickeho samosprávneho kraja, Košice
- Úrad vládneho auditu pracovisko Košice
- Ústavný súd Slovenskej republiky, Košice
- ZASTROVA, a.s., Spišská Stará Ves
- ZTS VVÚ Košice, a.s.
- Železničné stavby, a.s. Košice