Dodávka a servis telekomunikačných systémov Alcatel-Lucent

Ponúkame vám dlhoročné skúsenosti s návrhmi, dodávkou a servisom telekomunikačných systémov Alcatel-Lucent.

Naším zákazníkom poskytujeme komplexné služby - spracovanie návrhov, predaj a servis telekomunikačných systémov: 

  • Pobočkové telefónne ústredne Alcatel - Lucent OXO connect - TDM systémy
  • Pobočkové telefónne ústredne Alcatel - Lucent OXO connect - IP systémy
  • Tarifikačné systémy
  • DECT a IP DECT systémy
  • Predaj a servis koncových zariadení Alcatel - analog, digitál, IP, SIP
  • Dodávka, inštalácia a servis slaboprúdových rozvodov
  • Dodávka, inštalácia a servis štruktúrovaných kabeláží
  • Optimalizácia nákladov na hlasové služby a internet

 

Naším poslaním je dôslednou analýzou požiadaviek zákazníka vypracovať komplexný návrh riešenia, ktoré naplní jeho potreby a predstavy. Všetky odborné práce vykonávame certifikovanými (ACSE - Alcatel Certificated System Expert) pracovníkmi.