Naše služby

  • inštalácia pobočkových telefónnych ústrední Alcatel-Lucent OmniPCX Office (TDM, IP, DECT a IP DECT) 
  • servis pobočkových telefónnych ústrední Alcatel A4100, A4200E, A4200D, Alcatel-Lucent OmniPCX Office
  • komplexné návrhy telekomunikačných riešení a ich realizácia ( od návrhu vhodného poskytovateľa pevných liniek, internetu až po vnútorné klapky )
  • inštalácia a servis tarifikačných systémov WIN-TEL
  • inštalácia a servis GSM brán a audiovrátnikov - analog, IP, SIP
  • servis koncových zariadení
  • poradenstvo v oblasti telekomunikačnej techniky
  • dodávka, montáž a servis slaboprúdových rozvodov
  • dodávka, montáž a servis štruktúrovaných kabeláží
  • optimalizácia nákladov za hlasové služby a internet