Fakturačné údaje

ASTE, spol. s r.o.
Bielocerkevská 4
040 22 Košice

IČO: 45644594
DIČ: 2023065154
IČ DPH: SK2023065154

Bankové spojenie: VÚB Banka Košice
Číslo účtu: 2769507555 / 0200           IBAN: SK7102000000002769507555

OR: OS Košice I., Oddiel Sro, vložka číslo 25987/V